Nõukogude Liit Oktoobrirevolutsioonist perestroikani (AIG6138.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6138.HT
vana ainekood
AIG6138
Õppeaine nimetus eesti k
Nõukogude Liit Oktoobrirevolutsioonist perestroikani
Õppeaine nimetus inglise k
Soviet Union since October Revolution to Perestroika
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused nende põhjuste mõistmiseks, miks Vene tsaaririik lagunes ja mis tõi Venemaal võimule vasakäärmuslased ning iseloomustada nende loodud riiki – NSV Liitu. Luua võimalused analüüsimaks stalinismi põhjuseid ja iseloomujooni. Luua eeldused mõistmaks post-stalinistliku arengu ja perestroika dilemmasid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
I. Revolutsioon tsaristliku impeeriumi lõpul:
Aleksander III ja Nikolai II valitsusaeg. Sõda Jaapaniga ja 1905. a revolutsioon. Esimene Maailmasõda, 1917. a. sündmused ja enamlaste riigipööre.
II. Nõukogude riigi teke:
Vene kodusõja aastad. NEP’i aastad. Stalini võimuletulek
III. Stalinism ja sõda:
ja Stalinismi ideoloogia. Elu NSVLis 1930ndatel. „Suur terror“ II maailmasõda idarindel.
IV. Hiline stalinism ja “de-staliniseerumine”:
NSVL ühiskond võidu varjus. Uued repressioonid. Külma sõja algus. Hruštšovi tõus. 20 Parteikongress. Hruštšovi „sula“ võimalused ja probleemid.
V. Stagneerumisest lagunemiseni:
Brežnevi stagnatsiooni piirangud. NSVL rahvuspoliitika. NSVL ja Helsinki protsess. Dissidentluse tekkimine ja agrielu arengud. Gorbatšovi „perestroika“ ja „uus mõtlemine“ välispoliitikas. Impeeriumi kokkuvarisemine. Augustiputš ja Vene Föderatsiooni sünd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
-orienteerub olulisemas faktoloogias ning kultuurilistes ja poliitilistes protsessides
-arutleb suuremate eksimusteta mõnede antud perioodi puudutavate küsimuste üle
-demonstreerib oskust nõuetekohaselt (sisu ja esitamisnõuded) käsitleda mõnda perioodi/teemat
Õppejõud
Prof. Karsten Brüggemann
space