Uusaeg (AIG6012.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6012.HT
vana ainekood
AIG6012
Õppeaine nimetus eesti k
Uusaeg
Õppeaine nimetus inglise k
Modern History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kronoloogilise ja kompaktse ülevaate kujunemiseks (Euroopa) uusaja ning uusima aja poliitika- kultuuri- ja sotsiaalajaloo peajoontest alates 16. sajandi reformatsioonist kuni Viini kongressini.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mõisted (uusaeg, varauusaeg / early modern etc.), periodiseerimine ja olulised arengujooned. Reformatsioon ja vastureformatsioon. Kolmekümneaastane sõda ja Vestfaali rahu. Suur-Rootsi. Kuninga ja parlamendi vaheline võimuvõitlus 17. saj. Inglismaal. Hollandi kuldajastu. Absolutismi areng Prantsusmaal. Hispaania suurriigi langus ja Hispaania pärilussõda. Suur Põhjasõda ja Venemaa tõus. Austria areng suurriigiks ja Austria pärilussõda. Brandenburg-Preisimaa tõus suurriigiks ja seitsmeaastane sõda. 18. saj. valgustatud absolutism. Poola jagamised. Lõuna-Euroopa ja Suurbritannia 18. saj. Põhja-Ameerika kolooniate iseseisvumine. ”Vana korra” Prantsusmaa probleemid ja valgustusfilosoofia riigifilosoofilised lahendused. Suur Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu.
Loenguosa järel toimuvad seminarid. (vt. täpsemat infot iseseisva töö all)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Loetleb varauusaja ja 18. sajandi põhilisi arengujooni ja probleeme;
Kasutab ajastu baasterminoloogiat;
Võtab kokku perioodi üldised arengujooned;
Leiab seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel vaadeldaval perioodil;
Formuleerib vastuse küsimusele, mille poolest erinevad 16.-18. sajand keskajast ja 19.-20. sajandist ja toob esile erinevuste olulisimad põhjused.
Demonstreerib uusaja teoreetiliste teadmiste valdamist suulise ettekande vormis.
Õppejõud
Helena Sepp, MA
space