Vana - Kreeka ajalugu ja kultuur (AIG6089.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6089.HT
vana ainekood
AIG6089
Õppeaine nimetus eesti k
Vana - Kreeka ajalugu ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
History and Culture of Ancient Greece
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua põhjalik ettekujutus Vana-Kreeka ajaloo peamistest allikatest, sündmustest, ühiskonna struktuurist ja vaimuelu põhikontseptsioonidest ning seonduvatest uurimisküsimustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kreeka ajalugu, ühiskond, olme, religioon, kirjandus ja filosoofia nende vastastikustes seostes alates põlluharimise algusest (7. aastatuhandel eKr) ja lõpetades Rooma ülemvõimu algusega (146 eKr).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kirjeldab Vana-Kreeka riikluse, ühiskonna ja kultuuri arengut erinevate ajajärkude lõikes.
Identifitseerib, kirjeldab ja kasutab adekvaatsel Vana-Kreeka ajaloo ja kultuuri alast baasterminoloogiat.
Leiab interdistsiplinaarseid võimalusi Vana-Kreeka ajaloo ja kultuuri problemaatika mõistmiseks.
Toob välja Vana-Kreeka ajaloo uurimise arengulisi põhijooni.
Demonstreerib teoreetiliste teadmiste valdamist lähemate kirjalike tööde või suuliste ettekannetega.
Õppejõud
Mait Kõiv, PhD
space