Vana-Rooma ajalugu ja kultuur (AIG6096.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6096.HT
vana ainekood
AIG6096
Õppeaine nimetus eesti k
Vana-Rooma ajalugu ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
History and Culture of Ancient Rome
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süvendatud teadmiste omandamiseks Vana-Rooma ajaloo olulisematest sündmustest ja probleemidest poliitilises, sõjalises, sotsiaal-majanduslikus, kultuuri ja religiooni valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Itaalia ja Rooma riigi ajalugu, riigikorraldus, ühiskond, olme, kultuur ja religioon alates I aastatuhande algusest e.m.a kuni suure rahvasterändamise ja keisrivõimu languseni impeeriumi lääneosas V sajandil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Nimetab Vana-Rooma ajaloo peamisi perioode ja teab olulisemaid sündmusi
Selgitab Vana-Rooma riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut erinevatel perioodidel
Hindab asjatundlikult Vana-Rooma riigi edu ja ebaedu põhjuseid ning saavutuste mõju teistele ja hilisematele ajalooperioodidele
Teab olulisemaid isikuid ja nende panust Vana-Rooma ajaloos
Mõistab ja kasutab korrektselt Vana-Rooma ajaloo alast terminoloogiat
Esitab tähtaegselt nõuetekohase essee
Õppejõud
René Värk, dr iur
Lisainfo
1. kriteerium: nimetab Vana-Rooma ajaloo peamisi perioode ja olulisemaid sündmusi
Üliõpilane nimetab:
A–kõiki perioode koos alaperioodidega ja teab kõiki küsitud sündmusi, vastus läheb kaugemale loengus räägitust
B–kõiki perioode koos alaperioodidega ja teab peaaegu kõiki küsitud sündmusi
C–kõiki perioode ja teab enamikke küsitud sündmusi
D–enamikke perioode ja teab mõningaid küsitud sündmusi
E– mõned perioodi ja teab üksikuid küsitud sündmusi
2. kriteerium: selgitab Vana-Rooma riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut erinevatel perioodidel
Üliõpilane selgitab:
A–suurepäraselt riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut, vastus läheb kaugemale loengus räägitust
B–detailselt riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut
C–korrektselt riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut
D–adekvaatselt riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut, esineb üksikuid eksimusi
E–lakooniliselt riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut, esineb mitmeid eksimusi
3. kriteerium: hindab asjatundlikult Vana-Rooma riigi edu ja ebaedu põhjuseidning saavutuste mõju teistele ja hilisematele ajalooperioodidele
Üliõpilane hindab
A–eeskujulikult edu ja ebaedu põhjuseid ning saavutuste mõju, vastus läheb kaugemale loengus räägitust
B–veenvalt edu ja ebaedu põhjuseid ning saavutuste mõju
C–korrektselt edu ja ebaedu põhjuseid ning saavutuste mõju
D–adekvaatselt edu ja ebaedu põhjuseid ning enamasti ka saavutuste mõju
E–piiratud ulatuses edu ja ebaedu põhjuseid ning üksikutel juhtudel ka saavutuste mõju
4. kriteerium: teab olulisemaid isikuid ja nende panust Vana-Rooma ajaloos
Üliõpilane teab:
A–suurepäraselt kõiki küsitud isikuid ja nende panust, vastus läheb kaugemale loengus räägitust
B–kõiki küsitud isikuid ja nende panust
C–üksikute eranditega küsitud isikuid ja nende panust
D–enamikke küsitud isikuid ja üldjoontes nende panust
E–mõningaid küsitud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space