Vana-Rooma elulaad, religioon ja pidustused (AIG6091.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6091.HT
vana ainekood
AIG6091
Õppeaine nimetus eesti k
Vana-Rooma elulaad, religioon ja pidustused
Õppeaine nimetus inglise k
Everyday Life, Festivals and Religion in the Ancient Rome
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda põhjalik ülevaade Vana-Rooma olmest, elulaadist, religioonist ja rituaalidest ning religiooni ja riituste sotsiaalsetest funktsioonidest. Tutvustada olulisemaid uurimisprobleeme ja näeb nende erinevaid lahendusvõimalusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ühiskond (klienteel) ja perekond. Meeste ja naiste positsioon ühiskonnas. Kultus (animism ja antromorfsed jumalad) ja pidustused. Etruski ja kreeka mõjud rooma elulaadis, kultuuris ja religioonis. Religioon ja riitused ühiskonna ja riigi sidususe tagajana.
Essee ja seminariettekande koostamine kohustusliku- ja asendusettekande põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Nimetab ja kirjeldab muistse Vana-Rooma tähtsamaid riitusi, pidustusi, jumalaid ja mütoloogilisi tegelasi ja nende põhitunnuseid.
Kirjeldab Vana-Rooma ühiskonna korraldust ja olmet, perekonna ja abielusuhteid ja selle kultuurilist omapära.
Kasutab adekvaatselt Vana-Roomaa usu ja mütoloogia alast baasterminoloogiat.
Leiab interdistsiplinaarseid võimalusi Vana-Rooma ühiskonna olme ja religiooni problemaatika mõistmiseks.
Toob välja Vana-Rooma religiooni uurimise arengulisi põhijooni.
Demonstreerib teoreetilisi teadmisi lühemate kirjalike tööde või suuliste ettekannetega.
Õppejõud
Mait Kõiv, PhD
space