Majanduse alused (RIM6001.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6001.YK
vana ainekood
RIM6001
Õppeaine nimetus eesti k
Majanduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Economics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused majandusalaste teadmiste tundmaõppimiseks, toetada üliõpilaste arengut osalemaks ühiskonnas majandus küsimuste arutelul
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majanduse toimimise alused ja majanduses valitsevad seosed. Turg, nõudlus ja pakkumine. Millal peaks riik majandusse sekkuma. Turutõrked. Avalikud kaubad, erakaubad ja nende vahepealsed vormid. Makromajanduse põhikontseptsioonid. Rahvamajanduse arvepidamine. Kogunõudlus ja kogupakkumine. Majandustsüklid. Tööturg. Inflatsioon. Keskpanga funktsioonid ja monetaarpoliitika. Riigirahanduse olemus ja funktsioonid. Eelarve tulud ja kulud. Fiskaalpoliitika. Rahvusvaheline kaubandus ja kaubanduspiirangud. Konkurentsivõime.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab põhilisi majandusteaduse alusmõisteid ja mõistab majanduse toimimise põhilisi mehhanisme;
- oskab orienteeruda põhilistes makromajanduslikes näitajates ning suudab kaasa rääkida majandusalases diskussioonis
Õppejõud
Anneli Kommer
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/15.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/15.FK)
Õigusteadus (AKLB/15.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Õigusteadus (AKOB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/15.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/15.LT)
Ajakirjandus (KOAB/15.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Ristmeedia (BFRB/15.FK)
Sotsioloogia (RASLB/15.YK)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Kehakultuur (TSKB/15.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Õigusteadus (AKLB/14.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/14.FK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Sotsioloogia (RASLB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/14.FK)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Õigusteadus (AKOB/14.YK)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Kehakultuur (TSKB/14.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Ristmeedia (BFRB/14.FK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/14.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/14.LT)
Ajakirjandus (KOAB/14.FK)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Kehakultuur (TSKB/13.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/13.FK)
Õigusteadus (AKLB/13.YK)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/13.FK)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Ristmeedia (BFRB/13.FK)
Sotsioloogia (RASLB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Ajakirjandus (KOAB/13.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/13.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Infoteadus (INITB/13.DT)
Suhtekorraldus (KOSKB/13.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/13.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Õigusteadus (AKOB/13.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/13.LT)
Õigusteadus (AKLB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/12.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12.HT)
Ajakirjandus (KOAB/12.FK)
Õigusteadus ja juhtimine (AKJB/12.YK)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Sotsioloogia (RASLB/12.YK)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Infoteadus (INITB/12.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/12.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Õigusteadus (AKOB/12.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/12.FK)
Ristmeedia (BFRB/12.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/12.LT)
Kehakultuur (TSKB/12.LT)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/12.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Kehakultuur (TSKB/11.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Sotsioloogia (RASLB/11.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/11.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/11.YK)
Õigusteadus (AKOB/11.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/11.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_2.YK)
Tervisejuht (HKTJR/11.HK)
Ajakirjandus (SKAMB/11.FK)
Infoteadus (INITB/11.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_1.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/11.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Sotsiaaltöö (RKSTB/11.RK)
Turundus (AKMRB/12.YK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Psühholoogia (PSPSB/11.LT)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/11.YK)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_2.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/11-T.FK)
Turundus (AKMRB/11.YK)
Sotsioloogia (RASLB/10.YK)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Ajakirjandus (SKAMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/10.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Kehakultuur (TSKB/10.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/10.LT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/10.LT)
Tervisejuht (HKTJR/10.HK)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/10.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1.YK)
Sotsiaaltöö (RKSTB/10.RK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Koreograafia (KUKOB/10.FK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2e.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Ajakirjandus (SKAMB/10E.FK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2.YK)
Psühholoogia (PSPSB/10N.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1e.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10-T.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10-1.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/09.YK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Kehakultuur (TSKB/09.LT)
Infoteadus (INITB/09.DT)
Sotsioloogia (RASLB/09.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/09.LT)
Tervisejuht (HKTJR/09.HK)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/09.LT)
Tervisejuht (HKTJR/08.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Infoteadus (INITB/08.DT)
Sotsioloogia (RASLB/08.YK)
Infoteadus (INITB/08-1.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/08.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/08.LT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Kehakultuur (TSKB/08.LT)
Infoteadus (INITB/08-2.DT)
Sotsioloogia (RASLB/07.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/07.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/07.YK)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Infoteadus (INITB/07.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Sotsioloogia (RASLB/06.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Infoteadus (INITB/06.DT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Pedagoogika (KAPB/05H.HR)
Psühholoogia (PSPSB/05.LT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Infoteadus (INITB/05.DT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Kehakultuur (TSKB/00.LT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/00.LT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space