Maailma usundid (HIK6012.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6012.HT
vana ainekood
HIK6012
Õppeaine nimetus eesti k
Maailma usundid
Õppeaine nimetus inglise k
Religions of the World
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade olulisematest maailma usunditest nii ajaloos kui ka tänapäeval. Kujundada eeldused usundiloo sügavamaks mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loodususundid. Usundid muistses Lähis-Idas. Muinas-Kreeka ja -Rooma usundid. India, Hiina ja Jaapani usundid. Judaism, kristlus, islam. Konkreetne usundite valik varieerub semestriti. Iga usundi juurde tuleb iseseisvalt lugeda ja läbi töötada valik kirjandust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet religiooniteaduse erinevatest harudest ja allditsipliinidest;
- valdab religiooniteaduse põhimõisteid;
- omab ülevaadet kursuse raames käsitletavate religioonide ajaloost ja nende põhijoontest;
- on võimeline võrdlema erinevaid usundeid;
- oskab iseseisvalt töötada usundeid käsitleva kirjandusega.
Õppejõud
Jaan Lahe, Dr
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Soome filoloogia (EKSOB/15.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/15.HT)
Koreograafia (KUKOB/15.FK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/15.FK)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/15.HT)
Vene filoloogia (SKVB/15.HT)
Aasia uuringud (HILAB/15.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/15.HT)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Antropoloogia (HIANB/15.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/15.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/15.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/14.FK)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/14.HT)
Koreograafia (KUKOB/14.FK)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/14.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/14.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/14.HT)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Antropoloogia (HIANB/14.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/14.FK)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/14.HT)
Vene filoloogia (SKVB/14.HT)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Aasia uuringud (HILAB/14.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/13.FK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Antropoloogia (HIANB/13.HT)
Aasia uuringud (HILAB/13.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/13.HT)
Koreograafia (KUKOB/13.FK)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/13.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/13.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/13.HT)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/13.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/13.FK)
Vene filoloogia (SKVB/13.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/12.FK)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Koreograafia (KUKOB/12.FK)
Aasia uuringud (HILAB/12.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/12.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/12.HT)
Antropoloogia (HIANB/12.HT)
Vene filoloogia (SKVB/12.HT)
Vene filoloogia (SKVB/00.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/12.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/12.FK)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/12.HT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/11.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/11.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/11.HT)
Filosoofia (HIFIB/11.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/11.HT)
Ajakirjandus (SKAMB/11.FK)
Referent-toimetaja (EKRTB/11.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/11.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/11.HT)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Aasia uuringud (HILAB/11.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/11.HT)
Vene filoloogia (SKVB/11.HT)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/00.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10E.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/10.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/10.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/10.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10.HT)
Ajakirjandus (SKAMB/10.FK)
Referent-toimetaja (EKRTB/10.HT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Aasia uuringud (HILAB/10.HT)
Filosoofia (HIFIB/10.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_1.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/10.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/10.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_2.HT)
Ajakirjandus (SKAMB/10E.FK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10E.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/11.HT)
Koreograafia (KUKOB/10.FK)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Muusika (KUMUB/10.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/10.FK)
Muusika (KUMUB/09_2E.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/10.HT)
Muusika (KUMUB/09_T.FK)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Muusika (KUMUB/09_2T.FK)
Muusika (KUMUB/09_3E.FK)
Muusika (KUMUB/09_1E.FK)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Muusika (KUMUB/09_3T.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/09.FK)
Muusika (KUMUB/09_E.FK)
Muusika (KUMUB/09_1T.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/08.FK)
Filmikunst (BFFVB/08.FK)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/09.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/08.HT)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/07.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/07.HT)
Aasia uuringud (HILAB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/00.HT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/00.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/00.HT)
space