Inglise keel ja kultuur
space
Õppekava kood
GRIB.HT
Õppekava kuraator
Suliko Liiv
HTMi õppekava kood
1572
versiooni kood
GRIB/07.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Inglise keel ja kultuur
Õppekava nimetus i.k.
English Language and Culture
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekava üldeesmärgid:
Luua võimalused humanitaarteaduste põhiterminite ning –teooriate tundmaõppimiseks;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb inglise keele, kirjanduse ja kultuuri valdkonnas kasutatavaid põhitermineid ja teooriaid ja mõistab oma eriala seotust muude valdkondadega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
180 EAP (ainepunkti)
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus,
Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
25.0
Erialaained
90.0
Vabaained
59.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space