Inglise keele foneetika ja fonoloogia (GRA6015.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6015.HT
vana ainekood
GRA6015
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele foneetika ja fonoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Practical English Phonetics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on selgitada foneetika ja fonoloogia põhimõisteid, fonoloogia ja ortograafia vahelisi seoseid ning praktiseerida transkribeerimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbitavate teemade hulka kuuluvad häälikute moodustamise, foneemide, silbi, rõhu ja intonatsiooniga seotud põhimõtted ja küsimused. Põhitähelepanu on kuulamisharjutustel ja transkribeerimise harjutamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab üliõpilane kasutada teemade raames läbitud erialatermineid;
- oskab viia läbi praktilist keeleanalüüsi ning transkribeerida ingliskeelset teksti.
Õppejõud
Merilin Miljan, PhD
space