Leksikoloogia, etümoloogia, fraseoloogia (GRA6020.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6020.HT
vana ainekood
GRA6020
Õppeaine nimetus eesti k
Leksikoloogia, etümoloogia, fraseoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
English Lexicology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süsteemne filoloogiline ülevaade inglise keele sõnavarast ja selle spetsiifilistest omadustest. Arendatakse oskust analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõnade tuletamise viise, semantilisi seoseid, fraseoloogilisi omadusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse järgmisi teemasid: leksikoloogia keeleteaduse osana, sõnad ning nende kujunemine ja struktuur, sõnade grupeerimine,sõnatuletusviisid, sõnade päritolu, tähendus ja selle muutumine, homonüümid, sünonüümid, antonüümid, fraseoloogia ning idiomaatilised väljendid, vanasõnad, inglise keele regionaalsed erinevused, leksikograafia ja sõnastikud.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida inglise keele sõnavara morfoloogiliselt, sõnatuletuslikult, etümoloogiliselt ja fraseoloogiliselt;
- oskab näha inglise keele sõnavara süsteemse ning pidevalt areneva tervikuna.
Õppejõud
dots Liljana Skopinskaja
space