Inglise kirjanduse ajalugu (GRA6026.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6026.HT
vana ainekood
GRA6026
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise kirjanduse ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of English Literature
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda inglise kirjanduse ajalooga keskajast 19.saj.lõpuni. Vaadelda ajastu/voolu olulisemate esindajate loomingut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Olulisemad kirjanduslikud meetodid: keskaja kirjandus, renessanss, klassitsism, gooti romaan, romantism, realism; 19. saj. Lõpu – fin-de-ciecle- kirjandus, neoromantism. Shakespeare'i näidendite analüüs, 17.saj. luule, Byroni, Dickensi teoste põhjalik käsitlus. Victoria ajastu ja 19.saj. lõpu esindajad (Th.Hardy, J.Galsworthy, O.Wilde).
Kursus koosneb loengutest ja seminaridest, iseseisev töö seisneb kirjanduse läbitöötamises ja semidarideks ettevalmistamises. Teoreetiliste ja ilukirjanduslikke tekstide iseseisev lugemine vastavalt kohustusliku kirjanduse loetelule; vastamine individuaalsel korral lühiessee vormis (ca 1 A4 l.) õppejõu poolt antud teemal.
Õppemeetodid: loeng, seminar, vaba diskussioon, paari- ja grupitöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi inglise kirjanduse ajaloost;
- orienteerub kirjanduslikes vooludes ja meetodites rõhuga inglise kirjanduse iseärasusele;
- on arendanud oma analüütilisi oskusi;
- omab notivatsiooni edaspidiseks uurimistööks.
Õppejõud
dots Julia Tofantšuk
space