Erikursus inglise kirjandusest (19.sajand) (GRA6066.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6066.HT
vana ainekood
GRA6066
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus inglise kirjandusest (19.sajand)
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course of English Literature (19th century)
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendatud teadmised 19. saj.inglise kirjandusest; analüütiliste oskuste arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Victoria ajastu vaim. Poliitilisi ja ühiskondlikke iseärasusi. Ideoloogia võim. Vastuolud ja uued tuuled. Inglise romaani areng. Dickens, Thackeray. Bronte õdede fenomeen. Romantismi ja realismi vahel: naise vaatenurk. Jane Austen. Christina Rosetti. Victoria-ajastu luule: Browning, Tennyson, Morris. Kirjanduse uus tase; vahekord teiste valdkondadega. Pre-Raphaelites. Sajandi vahetuse aktuaalseid probleeme. Dekadents ja 1890-d. Oscar Wilde, Walter Pater, Thomas Hardy.
Kursus koosneb loengutest ja seminaridest, iseseisev töö seisneb kirjanduse läbitöötamises ja semidarideks ettevalmistamises. Teoreetiliste ja ilukirjanduslike tekstide iseseisev lugemine vastavalt kohustusliku kirjanduse loetelule.
Õppemeetodid: loeng, seminar, vaba diskussioon, paari- ja grupitöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus orienteeruda 19. saj. inglise kirjanduses, käsitleda selle /tänapäeva kultuuri kontekstis. Analüütilised oskused. Motivatsioon edaspidiseks uurimistööks.

Õppejõud
dots Julia Tofantšuk
space