20. sajandi briti naiskirjanikud (GRA6060.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6060.HT
vana ainekood
GRA6060
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi briti naiskirjanikud
Õppeaine nimetus inglise k
20-th Century British Women Writers
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaate briti naiskirjanikest 20. sajandil ning feministliku kriitika alustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
20. saj. Alguse vähetuntud naiskirjanikud ja luuletajad. Postmodernismi ja feminismi kokkupuute punktid. Müüt ja muinasjutt feministi sule all. Naise kuju visuaalses kultuuris, massimeedias, kujutavates kunstides ja ajaloos, selle seos kirjandusega. Mängud ajaloo- soo- ja keelega. Kaasaegsed naiskirjanikud: rahvusliku identiteedi ja sooprobleem. Ökofeminism.
Kursus koosneb loengutest ja seminaridest, iseseisev töö seisneb kirjanduse läbitöötamises ja semidarideks ettevalmistamises. Teoreetiliste ja ilukirjanduslikke tekstide iseseisev lugemine vastavalt kohustusliku kirjanduse loetelule.
Õppemeetodid: loeng, seminar, vaba diskussioon, paari- ja grupitöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised 20.saj Briti naiskirjanike kohta, orienteerumine naiskirjanduse põhiteemades, sooprobleemides, identiteedi kontrueerimise mehhanismides. Analüütiliste oskuste arendamine. Motivatsioon edaspidiseks uurimistööks
Õppejõud
prof Suliko Liiv; Maris Sõrmus
space