Erikursus inglise kirjandusest (inglise renessansskirjandus) (GRA6064.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6064.HT
vana ainekood
GRA6064
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus inglise kirjandusest (inglise renessansskirjandus)
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course of English Renaissance
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendatud teadmised inglise renessanssist; analüütiliste oskuste arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Inglise renessanss kui rahvusliku tõusu ning kultuuri õitseaeg. Inglise ja euroopa renessanss. Inimesekeskus/meestekesksus. Naise/naiselikkuse roll ja selle kujundamine kirjanduses. Naised kui muusad ja autorid. Tänapäeva aktuaalseid probleeme renessansi kirjanduses (koloniaalne poliitika, feministlik/loodusdiskursus, rass ja rahvus, mina ja maailm jne.). Renessanssi luule (Spenser, Sydney). J. Lyly. Shakespeare´ Hamlet, Torm, sonette. Malowe´ Doctor Faustus. Järeldused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus orienteeruda Inglismaa renessanssi kirjanduses, käsitleda selle maailma/Euroopa/tänapäeva kultuuri kontekstis. Analüütilised oskused. Motivatsioon edaspidiseks uurimistööks.
Õppejõud
dots Julia Tofantšuk
space