Erikursus inglise kirjandusest (17.-18. sajand) (GRA6065.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6065.HT
vana ainekood
GRA6065
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus inglise kirjandusest (17.-18. sajand)
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course of English Romantics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendatud teadmisi 17. – 18. saj. inglise kirjandusest; analüütiliste oskuste arendamine; oskus orienteeruda kirjanduse ja kultuuri üldistes probleemides, seostades need elu aktuaalsete probleemidega; motivatsioon edaspidiseks uurimistööks.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
17. saj. klassikuid: J. Donne, B. Johnson, J. Milton. 17. saj. teoloogia (Donne, Milton, Lanyer). 17. saj. naised: muusad ja meistrid. A. Lanyer. Eeva kuju Miltoni ja Lanyer käsitluses. Järeldused. Teaduse tõus (Bacon, Hobbes). Vabariik, võimu vahetus, tormilised poliitilised protsessid ja nende peegeldus kirjanduses. Kirjanik kui riigimees. Kirjanduslikud vastuolud (Milton, Dryden, Bunyan, Behn). Aphra Behn ja koloniaalne poliitika. Inglise klassitsismi algus. Keha ja vaim J. Swifti teostes. Järeldused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus orienteeruda kirjanduse ja kultuuri üldistes probleemides, seostades need elu aktuaalsete probleemidega; põhi 19.-20. kirjanduse süvauuringuks; motivatsioon edaspidiseks uurimistööks.
Õppejõud
dots Julia Tofantšuk
space