Inglise keele variandid (GRA6021.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6021.HT
vana ainekood
GRA6021
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele variandid
Õppeaine nimetus inglise k
Varieties of English
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on anda ülevaade inglise keele regionaalsest variatiivsusest, iseloomustada peamiseid inglise keele variante (fonoloogilised tunnused, erinevused grammatika ja leksika tasandil) ning arutleda inglise keele tuleviku üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate inglise keele regionaalsest varieerumisest, samuti regionaalse varieerumise uurimisega seotud probleemidest. Läbitavad teemad: standardkeelte kujunemine, dialektidega seotud hinnangud, Briti ja Ameerika inglise keele seosed, Briti saarte ja Põhja-Ameerika regionaalsed variandid, inglise keel maailmas, inglise keel Lõuna-Aafrikas, Uus-Meremaal ja Austraalias, Lääne-India saarestiku inglise keel ning inglise keelel põhinevad pidžinid ja kreoolid, inglise keele kui teise keele variandid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb inglise keele regionaalseid variante;
- oskab tuvastada ning iseloomustada inglise keele peamiseid variante;
- oskab oma vastavaid teadmisi kirjalikult väljendada.
Õppejõud
Merilin Miljan, PhD
space