Pragmaatika inglise keele õppimisel võõrkeelena (GRA6055.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6055.HT
vana ainekood
GRA6055
Õppeaine nimetus eesti k
Pragmaatika inglise keele õppimisel võõrkeelena
Õppeaine nimetus inglise k
Pragmatics in Studying English as a Foreign Language
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on vaadelda traditsioonilise keeleteadmise (hääldus, grammatika, sõnavara) ja keele osaoskuste (kuulamine, kirjutamine, lugemine, kõnelemine) õppimist diskursuse ja pragmaatika perspektiivist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul tutvutakse pragmaatika põhimõistetega ja hinnatakse pragmaatikateadmiste rolli inglise keele õppimise protsessis. Olulisele kohal on inglisekeelsete tekstide pragmaatiline analüüs.
Üliõpilaste iseseisva töö moodustab teemakohaste artiklite läbitöötamine, teksti analüüs.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab üliõpilane pragmaatika põhiterminoloogiat;
- oskab tekste keelepragmaatika seisukohalt hinnata;
- suudab oma pragmaatikaalaseid teadmisi teksti analüüsis rakendada.
Õppejõud
lekt Ene Alas
space