Inglise keele süntaks (GRA6013.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6013.HT
vana ainekood
GRA6013
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
English Syntax
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Tutvumine inglise keele lausestruktuuriga ning lausetüüpide määramine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbitavate teemade hulka kuuluvad: inglise keele tüpoloogiline kuuluvus ja profiil ning eristavad tunnused, traditsioonilised sõnaklassid, nimisõnafraas, verbifraas, adjektiivid ja adverbid, suletud sõnaklassid, lause struktuur, põim- ehk subordinatiivtarindid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada vastavaid erialatermineid;
- oskab määrata inglise keele lauseliikmeid;
- oskab analüüsida inglise keele lauseehitust ning tajub selle iseärasusi.
Õppejõud
Merilin Miljan, PhD
space