Suulise kommunikatsiooni kõrgtaseme kursus (GRA6031.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6031.HT
vana ainekood
GRA6031
Õppeaine nimetus eesti k
Suulise kommunikatsiooni kõrgtaseme kursus
Õppeaine nimetus inglise k
Proficiency in Oral Communication
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada määratletud temaatika piires suulise kõne oskusi. Integreerida analüütilise lugemise, foneetika ja grammatika osaoskusi. Saavutada suuline keeleoskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi C2 tasemel.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sotsiaalset ja looduskeskkonda kajastava sõnavara omandamine. Vastava problemaatika uurimine, korrastamine ja vahendamine.
Iseseisva töö sisuks on töö sõnaraamatutega, lühiuurimuste koostamine, individuaalsete ja rühmaettekannete ettevalmistamine ja koordineerimine.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb vastavat sõnavara , oskab käsitletud teemadel arutleda, demonstreerib vestluses keeleoskuse täpsuse ja soravuse
paranemist.

Õppejõud
lekt Ene Alas
space