Integreeritud kõneoskused (GRA6014.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6014.HT
vana ainekood
GRA6014
Õppeaine nimetus eesti k
Integreeritud kõneoskused
Õppeaine nimetus inglise k
Integrated Skills
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada määratletud temaatika piires kõneoskusi. Integreerida analüütilise lugemise, foneetika ja grammatika osaoskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülikooli, kooli, ühiskonna ja isiksuse vahelisi suhteid kajastava sõnavara omandamine,. Vastava problemaatika uurimine, korrastamine ja vahendamine.
Iseseisva töö sisuks on töö sõnaraamatutega, lühiuurimuste koostamine, individuaalsete ja rühmaettekannete ettevalmistamine ja koordineerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilased tunnevad vastavat sõnavara , oskavad käsitletud teemadel arutleda, demonstreerida vestluses keeleoskuse täpsuse ja soravuse paranemist.
Õppejõud
lekt Ene Alas
space