Ameerika kirjandus alates I maailmasõjast kuni tänapäevani (GRA6061.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6061.HT
vana ainekood
GRA6061
Õppeaine nimetus eesti k
Ameerika kirjandus alates I maailmasõjast kuni tänapäevani
Õppeaine nimetus inglise k
American Literature from the WW I to the Present
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süsteemne ülevaade ameerika kirjanduse ajaloost alates Esimesest maailmasõjast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kahe maailmasõja mõju kirjandusele. Kultuuri globaliseerumine. Freudismi ja eksistentsialismi mõju ühiskondlikule teadvusele. Modernismi ja postmodernismi erinevad ilmingud: „kadunud põlvkonna“ probleem, Ameerika lõunaosariikide kirjanduslik renessanss, biitnikute looming, massikultuuri mõju, teaduslik fantastika, ajalooline ja feministlik romaan, must huumor, etnilise kirjanduse õitseng.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Orienteerumine USA kirjanduse ajaloos.
Oskus võrrelda arendusprotsesse ameerika kirjanduses analoogsete sündmustega teistes kirjandustes (nt briti kirjanduses).
Õppejõud
lekt Paul Rüsse
space