Kultuuridevaheline suhtluspädevus (GRA6003.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6003.HT
vana ainekood
GRA6003
Õppeaine nimetus eesti k
Kultuuridevaheline suhtluspädevus
Õppeaine nimetus inglise k
Intercultural Communicative Competence
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate kultuuri eri mõistetest, sealhulgas kultuuridevahelise suhtluse ja suhtluspädevuse mõistetest ning ettevalmistuse keeleõppe mitmekesistamiseks kultuurikomponendiga.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad kultuuridefinitsioonid ja kultuuridimensioonide klassifikatsioonid (Hofstede, Kluckhohn, Trompenaars, Hall). Gudykunsti ja Ting-Toomey kommunikatsioonistiilid.Kultuuridevahelise suhtluspädevuse arendamise eri viisid. Cushneri ja Brislini kriitiliste intsidentide meetod. Kultuuridevahelise suhtluspädevuse hindamise probleemid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb kultuuriteooria põhimõisteid ja omab teadmisi kultuurierinevuste kohta mõtteviisides, hoiakutes ja väärtusorientatsioonides;
- oskab määratleda erinevaid kultuuridimensioone, analüüsida kultuurierinevusi eri kontekstides ja lahendada kultuuridevahelise suhtluse probleemsituatsioone;
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele.
Õppejõud
dots Liljana Skopinskaja
space