Suurbritannia ühiskond ja kultuur (GRA6016.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6016.HT
vana ainekood
GRA6016
Õppeaine nimetus eesti k
Suurbritannia ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
British Society and Culture
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade olulisematest sündmustest, mõistetest ja suundumistest nende ajaloolises ja kultuurilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel vaadeldakse tähtsamaid sündmusi Suurbritannia ajaloos. Ajaloolisi sündmusi käsitletakse seoses ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega. Erilist tähelepanu pööratakse Briti saarte eri kultuuride vastastikusele mõjule.
Iseseisev töö hõlmab loengumaterjalide ja kohustusliku kirjanduse läbi töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised tähtsamatest ajaloosündmustest ja liikumistest, olulisematest ajaloolistest isikutest, kohtadest, kuupäevadest ja mõistetest.
Oskus seostada ajaloolisi sündmusi ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega.
Suutlikkus analüüsida ajaloolisi sündmusi ja vaadelda neid laiemas kontekstis.
Õppejõud
prof S. Liiv
space