Kirjandusanalüüs: luule (GRA6062.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6062.HT
vana ainekood
GRA6062
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjandusanalüüs: luule
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Analysis of Poetry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade luule analüüsi põhiprintsiipidest ja metakeelest ning õpetada kasutama neid luule tõlgendamises.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Luule mõiste. Rütm. Meetrum. Riim. Stilistilised vahendid. Salmid. Luule keelelised ning grammatilised iseärasused. Poeetilised paroodiad. Vabavärss. Pealkiri, teema, jutustaja, tegelaskujud, vaatenurgad, toon, tähendus.
Iseseisvaks tööks on kirjanduse läbitöötamine ja luuletuste analüüs.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi luule analüüsi põhiprintsiipidest;
- valdab analüüsi metakeelt;
- oskab läheneda luuletusele erinevate vaatenurkade alt.
Õppejõud
lekt Paul Rüsse
space