Inglise ärikeel ja ametlik kirjavahetus (GRA6035.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6035.HT
vana ainekood
GRA6035
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise ärikeel ja ametlik kirjavahetus
Õppeaine nimetus inglise k
Business English and Business Correspondence
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süsteemne ülevaade inglise ärikeele semantilistest, grammatilistest ja pragmaatilistest isepärasustest ja tutvustada ametliku dokumentatsiooni erinevaid liike ja nende vormistamist.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ärikirjade erinevad tüübid ja nende koostamine. Juhtimissüsteemidega, turustamisega, jae- ja hulgikaubandusega, väikeettevõtlusega, kindlustusega, pangandusega seotud sõnavara.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus ametlike dokumente (eriti ärikirju) inglise keeles koostada.
Ärialase keele (spetsiifiliste terminite ja väljendite) valdamine.
Õppejõud
lekt Kärt Rummel
space