Hääl õpetaja töös (KUM7135.FK)
space
Õppeaine kood
KUM7135.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hääl õpetaja töös
Õppeaine nimetus inglise k
Usage of Voice in Teaching
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Vaike Kiik-Salupere (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks hääle toimimisest ja tervislikust häälekasutusest.
Hääleaparaadi baasteadmiste ja oskuste kujundamine ning hääle arendamine kõnes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes ja seminarides käsitletakse hääle tervisliku kasutuse põhimõtteid. Tutvutakse hääleseade esmaste tööpõhimõtetega. Hääl erinevas eas. Hääl ja esinemine.
Hingamistehnika sidumine häälekasutusega. Hääleharjutused hääleaparaadi arendamiseks ja häält säästvaks kasutamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab baasteadmisi hääleaparaadist ja selle tervislikust kasutamisest;
- oskab oma häält suunata otstarbekamale ja kõlavamale häälekasutusele.
Õppejõud
Vaike Kiik-Salupere, PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/21.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
space