Õiguse alused (RIO6001.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6001.YK
vana ainekood
RIO6001
Õppeaine nimetus eesti k
Õiguse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Law
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine tutvustab õiguse ja õigusteaduse põhiteemasid ja –mõisteid, samuti keskseid õiguslikke otsustamistehnikaid, kujundades üliõpilase esmase võimekuse õigusküsimustes orienteerumiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õigus nähtusena: erinevad vaatenurgad. Õiguse normatiivne käsitlus. Õiguse areng. Maailma õigussüsteemid. Õiguse süsteem. Eesti õiguskord: struktuur ja valdkondade ülevaade. Õigusfaktid ja õigussuhe. Õiguse allikad: formaalsed ja materiaalsed. Õigusaktid ja nende praktiline leidmine. Õigusnormi loogiline struktuur. Õiguse rakendamine. Õiguslike valikute tagapõhi ja tehnika. Õigusotsustus ja kaalutlusõigus. Subsummeerimine. Loogikareeglid. Tõlgendamine. Lünkade ületamine. Õigus ühiskonnas. Õiguse legitiimsus ja tõhusus. Õigusteaduse riigikäsitlus. Avaliku õiguse põhimõisted. Riigi- ja haldusõigus, karistus- ja menetlusõigus. Eraõiguse põhimõisted. Isikud, esemed, tehingud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet õigusest ja õigusteadusest;
- teab põhimõisteid, oskab nendes orienteeruda;
- omab põhioskusi kasutada õiguse rakendamise tehnikaid.
Õppejõud
Reena Säästla
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/12.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/11-T.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/11.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/11.FK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/11.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_2.YK)
Tervisejuht (HKTJR/11.HK)
Ajakirjandus (SKAMB/11.FK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_1.YK)
Sotsiaaltöö (RKSTB/11.RK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/11.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Sotsioloogia (RASLB/11.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/11.FK)
Sotsioloogia (RASLB/10.YK)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Ajakirjandus (SKAMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/10.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/10.LT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/10.LT)
Tervisejuht (HKTJR/10.HK)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/10.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1.YK)
Liiklusohutus (HKLOR/10.HK)
Sotsiaaltöö (RKSTB/10.RK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/11.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2e.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Ajakirjandus (SKAMB/10E.FK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2.YK)
Psühholoogia (PSPSB/10N.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1e.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10-T.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10-1.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Infoteadus (INITB/09.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/09.YK)
Sotsioloogia (RASLB/09.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/09.LT)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/09.LT)
Liiklusohutus (HKLOR/09.HK)
Tervisejuht (HKTJR/09.HK)
Kehakultuur (TSKB/09.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/10.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Tervisejuht (HKTJR/08.HK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/09.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Infoteadus (INITB/08.DT)
Sotsioloogia (RASLB/08.YK)
Infoteadus (INITB/08-1.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/08.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/08.LT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Kehakultuur (TSKB/08.LT)
Infoteadus (INITB/08-2.DT)
Sotsioloogia (RASLB/07.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/07.YK)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Infoteadus (INITB/07.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/07.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/08.HT)
Infoteadus (INITB/06.DT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/07.HT)
Sotsioloogia (RASLB/06.YK)
Infoteadus (INITB/05.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/00.LT)
space