Sissejuhatus eraõigusse (RIO6007.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6007.YK
vana ainekood
RIO6007
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus eraõigusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Civil Law
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lisaeriala õppeaine. Eesmärgiks anda üliõpilastele ülevaade tsiviilõiguse kujunemisloost kuni asendini Eesti õigusruumis. Tsiviilõigus kui kõige laiema reguleerimisalaga õigus on aluseks pea igaühe igapäevastes õigustoimingutes, eriti võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, äriõigus jms.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tsiviilõiguse mõiste, liigid, allikad ja asend õigusalal. Füüsilised isikud, juriidilised isikud. Esemed, asjad. Tehingud. Esindus. Tähtajad ja aegumine. Rahvusvahelise eraõiguse mõiste. Tsiviilkohtumenetluse alused.
Õppejõud
Kalle Liikvart
space