Õiguspoliitika ja normtehnika (RIO6004.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6004.YK
vana ainekood
RIO6004
Õppeaine nimetus eesti k
Õiguspoliitika ja normtehnika
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Techniques, Policy and Politics of Law
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lisaeriala õppeaine. Õppeaine tutvustab õigusloomega seotud küsimusi ning on suunatud arendama:
Oskust analüüsida õiguskorda kui normatiivset ja sotsiaalset süsteemi;
Ettekujutust kvaliteetse õigusakti eelnõu koostamiseks vajalikest sammudest ja teadlikkust, mis tulemusi mingi samm annab;
Oskust korralikult vormistada õigusaktide tekste.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õiguse toimimine ühiskonnas. Õiguspoliitika mõiste, kontekst, eesmärgid ja vahendid. Õigusakti teooria. Üldaktid ja üksikaktid. Rekvisiidid. Eesti õigusloome menetlus seadusandliku ja täitevvõimu tasandil. Normitehnika üldtutvustus, põhimõtted ja lähtematerjalid. Õigusnormide esitamise viisid, keel ja stiil. Kaalutlusõigus ja määratlemata õigusmõisted. Regulatsioonimõjude hindamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus analüüsida õiguskorda kui normatiivset ja sotsiaalset süsteemi;
Ettekujutus kvaliteetse õigusakti eelnõu koostamiseks vajalikest sammudest ja teadlikkus, mis tulemusi mingi samm annab;
Oskus korralikult vormistada õigusaktide tekste.
Õppejõud
Leif Kalev, Kaido Rosin
space