Riigi ja haldusõigus (RIO6002.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6002.YK
vana ainekood
RIO6002
Õppeaine nimetus eesti k
Riigi ja haldusõigus
Õppeaine nimetus inglise k
State and Administrative Law
Õppeaine maht EAP
7.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine annab ülevaate riigi- ja haldusõiguse põhiküsimustest, kujundades arusaama põhikorra toimimisest, avaliku õiguse kesksetest mõistetest ja teemadest, samuti temaatilise uurimistöö koostamise ja ettekandmise kogemuse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse riigi- ja haldusõiguse teoreetilisi aluseid, Eesti Vabariigi põhiseaduslikke väärtusi ja institutsioone, põhiõigusi, -vabadusi ja –kohustusi, valitsemiskorraldust ja -institutsioone ning haldusmenetlust ja haldusakte. Riik: mõiste, areng, tunnused, suveräänsus, riik rahvusvahelise õiguse süsteemis, Eesti riigiõiguslik areng. Rahvas: mõiste, inimese ja riigi suhete alused, subjektsuse teostamine, kodakondsus ja teised seisundid. Põhiõigused ja inimõigused: mõiste, põhiliigid, allikad, toimemehhanismid ja kaitsemehhanismid. Põhiseaduse tõlgendamine, põhiseaduskohtu tegevus. Kursusega seotud rahvusvahelise õiguse teemad. Haldusõiguse teemad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Riigi- ja haldusõiguse põhimõistete tundmine, ülevaade nendest valdkondadest ja orienteerumissuutlikkus sealsetel põhiteemadel, arusaam põhikorra õigusliku toimimise loogikast, oskus koostada temaatilist uurimistööd ja seda ette kanda.
Õppejõud
Reena Säästla
space