Haldusõigus (RIO6008.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6008.YK
vana ainekood
RIO6008
Õppeaine nimetus eesti k
Haldusõigus
Õppeaine nimetus inglise k
Administrative Law
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine annab ülevaate haldusõiguse põhiküsimustest, kesksetest mõistetest, printsiipidest ja allikatest, avalikust teenistusest, haldusmenetlusest, haldustoimingutest ja haldusaktidest, halduse kontrollist, haldussunnist, riigivastutusest, samuti temaatilise uurimistöö koostamise ja ettekandmise kogemuse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse haldusõiguse teoreetilisi aluseid, mõisteid, avalik-õiguslike intsitutsioonide liigitust, tunnuseid, funktsioneerimist ja nende tegevust reguleerivaid normistikke, avaliku teenistuse põhimõisteid, haldustoiminguid, haldusaktide materiaalset ja formaalset õiguspärasust, kaalutlusõigust, haldusmenetlust, halduse kontrolli, haldussundi, riigivastutuse põhialuseid. Iseseisva tööna kirjanduse jms materjalide läbitöötamine 200 lk.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Haldusõiguse põhimõistete tundmine, ülevaade valik-õiguslikest institutsioonidest, avalikust teenistusest, haldusmenetlusest, halduse kontrollist, haldussunnist ja riigivastutusest, orienteerumissuutlikkus põhiteemadel, oskus koostada temaatilist uurimistööd ja seda ette kanda.
Õppejõud
Aiki Meister, Reena Säästla
space