Tööõigus ja avalik teenistus (RIO6006.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6006.YK
vana ainekood
RIO6006
Õppeaine nimetus eesti k
Tööõigus ja avalik teenistus
Õppeaine nimetus inglise k
Labour Law and Public Service
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Avalik Õigus lisaeriala kohustuslik aine. Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade tööõiguse ja avaliku teenistuse asendist eesti õigussüsteemis. Lisaks materiaalõigusnormidele tuleb üliõpilastele anda ka menetlusõiguse alused. Lisaks loengutele on oluline koht seminaridel, kus lahendatakse juhtumeid väljakujunenud kohtupraktika alusel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Töösuhete olemus ja õigusliku reguleerimise alused. Tööleping, selle erinevus käsundus- ja töövõtulepingutest, esindusest. Töölepingu sõlmimine, peatumine, muutmine, lõpetamine. Töövaidlused. Töö- ja puhkeaeg. Puhkus. Töötasustamine. Avalikku teenistusse astumine ja teenistusest vabastamine. Teenistus.
Õppejõud
Kalle Liikvart
space