Eesti õiguskord (RIO6003.YK)
space
Õppeaine kood
RIO6003.YK
vana ainekood
RIO6003
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti õiguskord
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Leagal System
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine annab üldülevaate Eesti õigussüsteemist, keskendudes avaliku õiguse valdkonna seadustele ning valdkondadele, mida mooduli teised õppeained ei käsitle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti õiguskorra ehitus. Õigusvaldkondade kesksed seadused. Avaliku õiguse kesksed seadused. Põhiseaduslikud institutsioonid. Valitsemiskorraldus ja – institutsioonid. Kohtusüsteem ja kohtumenetluse alused. Kohalik omavalitsus. Õiguskantsler, advokatuur, notariaat, prokuratuur, muud õigustegevusalad. Välissuhtlus. Riigivaraõigus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadlikkus Eesti seaduste süsteemist, ülesehitusest, avaliku õiguse valdkonna kesksete seaduste sisust, oskus kirjutada pikem referatiivne töö, seda ette kanda ja arutelus kaitsta.
Õppejõud
Reena Säästla
space