Ettevõtlus ja majandus (RIM6101.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6101.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtlus ja majandus
Õppeaine nimetus inglise k
Entrepreneurship and Economics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Rünno Lumiste (õpetamise keel: eesti keel, inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ettevõtluse ning majandusalaste teadmiste tundmaõppimiseks, toetada üliõpilaste arengut osalemaks ühiskonnas majandusküsimuste arutelul ning mõistmaks ettevõtluse ja ettevõtjate rolli ühiskonnas. Tutvustada põhilisi makromajanduslikke näitajaid ning andmete allikaid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse järgmini teemasid: 1)Ressursside nappus, alternatiivkulu, turg nõudlus ja pakkumine. 2) Ettevõtte roll majanduses. 3) Ettevõtluse vormid sh sotsiaalne ettevõtlus. 4) Ettevõtte alustamine, ettevõtte, toote ja teenuse elutsükkel, 5) ettevõtjaks olemine, riskid ja eelised ja vastutus. 6) Äriplaani roll ettevõtte alustamisel, äriplaani põhilised osad (sh finantskavandamine) 7)Äriplaani esitamise erinevad vajadused, pank, töötukasssa, erainvestor. 8) Head äriplaani koostamise praktikad. 9) Majanduspoliitika ja valitsuse roll majanduses. 10) Rahvamajandus, tulude ja kulude ringkäik, kogunõudlus ja kogupakkumine. 11) SKP, majandustsüklid 12) Raha ja monetaarpoliitika. 13) Töötus ja inflatsioon. 14)Riigieelarve tulude ja kulude kujunemine. 15) Eesti fiskaalpoliitika
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru ettevõtluse ja ettevõtja olemusest, äriplaani koostamise rollist ja põhimõtetest;
- oskab anlüüsida äriideed, tunneb äriplaani koostamise etappe;
- teab põhilisi majanduse alusmõisteid ja mõistab majanduse toimimise põhilisi mehhanisme;
- oskab orienteeruda põhilistes makromajanduslikes näitajates, suudab leida sellekohast informatsiooni ning andmeid esitada ja analüüsida.
Õppejõud
Anneli Kommer, Kristo Krumm, Indrek Saar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Riigiteadused (RIRIB/24-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-t.YK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/24-t.YK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/24-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/24-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/24.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-o.YK)
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/24.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/24.YK)
Õigusteadus (AKOB/24-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/24-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/24-o.YK)
Sotsioloogia (RASLB/24-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-t.YK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Õigusteadus (AKLB/23-hel.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-o.YK )
Sotsiaaltöö (STSTB/23-t.YK)
Õigusteadus (AKOB/23-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/23.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Õigusteadus (AKLB/22.YK)
Õigusteadus (AKOB/22-t.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Õigusteadus (AKOB/22-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/22-hel.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Õigusteadus (AKLB/21-hel.YK)
Õigusteadus (AKLB/21.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Õigusteadus (AKOB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Õigusteadus (AKOB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/20.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Õigusteadus (AKLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Õigusteadus (AKLB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Õigusteadus (AKOB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/19.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Õigusteadus (AKLB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Õigusteadus (AKOB/18.YK)
Ajakirjandus (KOAB/17.FK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Õigusteadus (AKLB/17.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Sotsioloogia (RASLB/17.YK)
Õigusteadus (AKOB/17.YK)
Õigusteadus (AKOB/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Õigusteadus (AKLB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Ajakirjandus (KOAB/16.FK)
Sotsioloogia (RASLB/16.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space