Riik, poliitika ja valitsemine (RIT6101.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6101.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Riik, poliitika ja valitsemine
Õppeaine nimetus inglise k
State, Politics and Government
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Nawal Shaharyar (õpetamise keel: inglise keel)
Joonatan Nõgisto (õpetamise keel: eesti keel)
Hannes Nagel (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada riigi, poliitika ja valitsemise põhimõisteid ja valdkondi, anda ülevaate riigivõimu, poliitika ja valitsemissüsteemi ülesehitusest ja valitud protsessidest ning peamiste institutsioonide toimimisest, töökorraldusest ja omavahelistest suhetest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine raames käsitletakse järgmisi teemasid: 1) Riik, poliitika ja valitsemine ning nende uurimine. 2) Inimesed poliitikas: sotsialiseerumine, osalemine ja kodakondsus, poliitiline kommunikatsioon ja poliitiline kultuur. 3) Kodanikuühiskond: liikumised, huvi- ja surverühmad. 4) Poliitilised ideoloogiad. 5) Erakonnad, poliitiline konkurents ja valimised 6) Riik, suveräänsus, võim ja legitiimsus. 7) Poliitilised režiimid, poliitika ja valitsemine riigist laiemal tasandil. 8) Riigivõimu korralduse alused ja võimuharud. 9) Riigikogu ja seadusandlik protsess. 10) Riigipea institutsioon. 11) Vabariigi Valitsus ja selle otsustamisprotsess. 12) Ministeeriumid ja nende valitsemisalad, riigihalduse asutused. 13) Poliitika kujundamise protsess. 14) Riigi kohahaldus ja regionaalne valitsemine. 15) Kohaliku omavalitsuse roll valitsemises ja institutsioonid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja oskab kasutada riigi, poliitika ja valitsemise põhimõisteid;
- oskab riigi, poliitika ja valitsemise põhimõistete ja protsesside üle arutleda ja neid praktilise kontekstiga seostada;
- saab aru riigivõimu ja valitsemisinstitutsioonide põhimõtetest ja korraldusest;
- oskab praktiliste näidete varal analüüsida valitsemisinstitutsioonide toimimise ja tööga seotud põhiprobleeme.
Õppejõud
Nawal Shaharyar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Õigusteadus (AKLB/23-hel.YK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/23.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-o.YK)
Õigusteadus (AKOB/23-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-t.YK)
Ajakirjandus (KOAB/23.FK)
Sotsioloogia (RASLB/23-o.YK )
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Õigusteadus (AKOB/22-o.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Õigusteadus (AKLB/22-hel.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/22.YK)
Õigusteadus (AKOB/22-t.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Õigusteadus (AKLB/22.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Ajakirjandus (KOAB/22.FK)
Õigusteadus (AKLB/21-hel.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Ajakirjandus (KOAB/21.FK)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Õigusteadus (AKLB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Õigusteadus (AKOB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Ajakirjandus (KOAB/20.FK)
Õigusteadus (AKOB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/20.YK)
Õigusteadus (AKLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Õigusteadus (AKLB/19.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Ajakirjandus (KOAB/19.FK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Õigusteadus (AKOB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Õigusteadus (AKOB/18.YK)
Õigusteadus (AKLB/18.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Ajakirjandus (KOAB/18.FK)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Ajakirjandus (KOAB/17.FK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Õigusteadus (AKLB/17.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Sotsioloogia (RASLB/17.YK)
Õigusteadus (AKOB/17.YK)
Õigusteadus (AKOB/16.YK)
Sotsioloogia (RASLB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/16.YK)
Õigusteadus (AKLB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Ajakirjandus (KOAB/16.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space