Demokraatlik riiklus (RIT6013.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6013.YK
vana ainekood
RIT6013
Õppeaine nimetus eesti k
Demokraatlik riiklus
Õppeaine nimetus inglise k
Democratic Statehood
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ott Lumi (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua arusaam tänapäevase riigi ning demokraatliku poliitilise süsteemi toimimisest. Kujundada alusvõimekus riigi ja demokraatia käsitlemiseks lõputöödes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riigi mõiste ja ajalooline areng. Tänapäeva riikluse põhiparameetrid ja toimemehhanismid. Demokraatia mõiste ja põhilähenemised, demokratiseerumine ja demokraatia kitsaskohad Demokraatlike poliitsüsteemide põhiparameetrid ja uuendused. Kodanik/kodakondsus ja kodanikühiskond, politiseerumine ja depolitiseerumie. Legitiimsus ja legitimeerimine. Valitemise klassikalised käsitlused ja uuemad lähenemised, , euroopastumine ja üleilmastumine. Üliõpilase iseseisev töö seisneb kursuse tekstide omandamises tööks seminarides ning eksamiks valmistumises ja/või lõpuessee kirjutamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab arusaama tänapäevase riigi ning demokraatliku poliitilise süsteemi toimimisest;
- on võimeline eristama demokrratia ja valitsemise erinevaid mudeleid ning mõistma nende muutusi ajas;
- omandab alusvõimekuse riigi ja demokraatia käsitlemiseks kursuse- ja lõputöödes
Õppejõud
Gerly Elbrecht
space