Poliitika sotsioloogia (RIT6002.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6002.YK
vana ainekood
RIT6002
Õppeaine nimetus eesti k
Poliitika sotsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Political Sociology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam olulistest ühiskondlik-poliitilistest protsessidest ja võtmeteooriatest, mis seostuvad poliitika sotsioloogia distsipliiniga. Arendada oskusi analüüsimaks empiirilised näited/probleeme kursusel õpitud teoreetiliste perspektiivide valguses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poiitika sotsioloogia kui ditsipliini kujunemine ja spetsiifika. Võimu olemus ja peamised võimuteooriad (Dahl, Foucault, Lukes, jt). Poliitika sotsioloogia baasteooriad: marksism, uus-markism, eliiditeooriad ja pluralism. Avalik sfäär ja avalik arvamus. Kodakondsuse ja selle poliitsotsioloogiline sisu. Poliitiline kultuur ja poliitikat raamivad olulised väärtused (Inglehardt & Welzel). Usaldus institutsioonide vastu ja demokraatia kriis. Poliitiline osalus, kaasatus ja selle vormid. Osalus- ja esindusdemokraatia erinvus ja arutleva demokraatia mõiste. Kodanikeühiskonna baaskäsitlused. Sotsiaalsete liikumiste olemus ning teoreetilised baaslähenemised. Erakondade koht demokraatias, valimiskäitumise mõjurid ning teooriad. Revolutsioonid ja demokratiseerumise käsitlused. Postkommunistliku ülemineku põhiloogika. Identiteedid ja poliitika – rahvuslus ja multikultuursus. Tänapäevased ühiskonnateooriad: postmodernism, võrgustikuühiskond ja post-industriaalne ühiskond. Globaliseerumise mõiste ja peamised käsitlused. Globaliseerumise avaldusvormid tänapäeva poliitikas ja demokraatias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub poliitilise sotsioloogia põhimõistetes;
- teab põhilisi poliitilise sotsioloogiaga seotud teoreetikuid ja nende poolt esitatud teooriate põhiseisukohti;
- oskab seostada kursusel õpitud teooriaid ja käsitlusi Eesti poliitika ja ühiskonna probleemidega või teiste relevantsete empiiriliste juhtumitega;
- oskab kursusel käsitletud teooriaid kriitiliselt või võrdlevalt analüüsida.
Õppejõud
Tõnis Saarts
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-o.YK )
Sotsioloogia (RASLB/23-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/11.HT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/10.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/09.HT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/08.HT)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/07.HT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/06.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space