Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas (KAT7034.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7034.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Teacher and Student as Learners in School and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Joosep Norma (õpetamise keel: eesti keel)
Karoline Säde (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
The purpose of the course is:
to form a systematic understanding of school as an institution and of the factors that influence it, and the influence of school on communal relationships and stakeholders;
to provide an overview of different pedagogical systems and their influence on the pedagogical and learning process;
to make it possible to analyse the pedagogical reality, based on systematic pedagogical, pedagogical-psychological and didactic knowledge;
to analyse the ways of acting effectively in different (school environment) situations, and to form an understanding of key counselling skills so as to be a primary helper to pupils in school and a supporter for colleagues and parents;
to give an overview of the work of a class teacher in school.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpetajaharidus, seadusandlus, kutse-eetika. Nõustamisoskused õpetajale.
Nõustamisprotsessid. Klassijuhataja koostöö kolleegiga, lapsevanemaga
Arenguvestlused ja tagasisidestamine. Kaasamine, erisused ja konfliktid grupis. Kriisipedagoogika, sotsiomeetria. Õpetaja kui juht (juhtimisstiilid: jagatud ja kaasav juhtimine), õpetaja ja kogukond: vastutus võrgustikukoostöö toimimise tagamiseks. Kool kui kasvatustegelikkus. Väärtused kasvatuses ja kasvatusväärtused. Koolikultuur ja erinevad pedagoogilised süsteemid. Ülevaade erinevatest inimesekäsitustest (kasvatus)filosoofias. Ideoloogia ja võim ning nende roll kasvatuse kui praktika ning kasvatusfilosoofia kujunemisel ja teostumisel. Kasvatusfilosoofia isiksusliku arengu teekonnana.
Aine läbimine eeldab samaaegset registreerumist ainesse KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II või YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II ning praktikaülesannete sooritamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab mõtestada kasvatuse seotust ajastu ja ühiskonnaga ning kooli institutsionaalse raamistiku nähtavat ja varjatud toimet isiksusele;
- omab ülevaadet nüüdisaegsetest erinevatest pedagoogilistest süsteemidest, neist lähtunud innovatiivsetest praktikatest, oskab analüüsida nende mõju ja kasutusväärtust kasvatus- ja õppeprotsessis;
- suudab analüüsida kasvatustegelikkust ja rakendada tõhusa tegutsemise võtteid erinevates (koolikeskkonna) situatsioonides, lähtudes kasvatusteaduslikust, pedagoogilis-psühholoogilisest ja didaktikaalasest süsteemsest teadmusest;
- on teadlik õpetaja vastutusest ja võimalustest muutuvas koolis ja ühiskonnas ning reflekteerib oma professionaalset identiteeti ning tegevust õpetajana (sh seadusandlus ja õpetaja kutse-eetika);
- on teadlik oma mõjust õpilaste väärtusmaailma ja enesemääratlusprotsesside kujundajana ning oskab suunata vastavaid protsesse klassiruumis ja kogukonnas;
- omab teadmisi põhilistest nõustamisoskustest, oskab nii aineõpetaja kui ka klassijuhatajana juhtida gruppi, väärtustab ning oskab planeerida ja viia läbi ühistegevusi ning arenguvestlusi, teha koostööd kolleegide ja hariduse sidusrühmadega (mh lapsevanemad, tugisüsteemid, kogukond).
Õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/21.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/20.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/19.FK)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/18.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Kunstiõpetaja (KUKAM/17.FK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/16.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
space