Käsitöö ja kodunduse õpetaja
space
Õppekava kood
KUKKM.LT
Õppekava kuraator
Ene Lind
HTMi õppekava kood
1631
Õppekavaversiooni kood
KUKKM/16.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Käsitöö ja kodunduse õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Handicraft and Home Economics
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Kandidaadil peavad olema läbitud käsitöö ja kodunduse õpingud bakalaureuse ­tasemel või sellele vastav ettevalmistuse aste. Sisseastumisel ­tuleb sooritada eksam, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (käsitöö ja kodunduse õpetaja)
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused akadeemilise hariduse omandamiseks kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, eriala, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
33.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
24.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space