Kunstiõpetaja
space
Õppekava kood
KUKAM.FK
Õppekava kuraator
Helen Arov
HTMi õppekava kood
144342
Õppekavaversiooni kood
KUKAM/21.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kunstiõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Art Teacher
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad kunstis, kunstiteaduses, kunstiajaloos, kunstiõpetuses või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua tingimused kunstipedagoogilise hariduse omandamiseks ning kutseoskuste kujunemiseks töötamaks põhikooli, gümnaasiumi ja huvikooli kunstiõpetajana ning muuseumipedagoogina; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- analüüsib kultuuri arenguprotsesse ja orienteerub kaasaegses kunstimaailmas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
31.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
24.0
Ainedidaktika
21.0
Praktika
24.0
Vabaained
2.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space