Õppimine ja õpetamine ülikoolis (KAD8045.HR)
space
Õppeaine kood
KAD8045.HR
vana ainekood
KAD8045
Õppeaine nimetus eesti k
Õppimine ja õpetamine ülikoolis
Õppeaine nimetus inglise k
Learning and Teaching in University
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused
ülikooli õppejõu professionaalse arengu ja identiteedi kujunemise toetamiseks;
õppimisvõimaluste märkamiseks ja õppejõu rollide teadvustamiseks, analüüsimiseks ning ametikonteksti mõistmiseks ülikooli õppeprotsessis;
valmisolekute ja oskuste kujunemiseks üliõpilaste õppimise toetamiseks ülikooli kontekstis;
kogemuse, õppimise mõistmiseks ja analüüsimiseks ning enesearengu suunamiseks;
eneseanalüüsi-, suhtlemis- ning õpetamisoskuste arenemiseks ja loomingulise aktiivsuse stimuleerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülikooli tähendus ja õppejõu ametikontekst. Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Õppimise olemus: õpikäsitused ja teooriad. Õppimine täiskasvanueas. Üliõpilane õppijana. Üliõpilaste õppimise toetamise võimalused ülikoolis. Õppejõud grupiprotsesside mõjutajana. Juhendamine ja tagasiside.
Õppeprotsessis lähtutakse probleem- ja interaktiivõppe põhimõtetest, suhtlemis-ja õppijakesksusest.
Õppeprotsessis on oluline tähelepanu grupiprotsesside kujunemisel, mis on kogemusliku õppimise aluseks kogu ainekursuse jooksul, mis eeldab doktorantiteld aktiivset osalemist auditoorses töös.
Ainekursuse jooksul kasutatakse kombineeritud lähenemisi: suhtlemis- ja tegevuskeskseid meetodeid, eneseanalüüsi, rühmaarutelusid, juhtumanalüüsi.

Kursusel on võimalik osaleda doktorantidel alates õpingute 2. aastast.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab õppejõu ametikonteksti ja rolle;
- hindab kriitiliselt ja analüüsib ennast õppijana, märgates õppejõu töö perspektiive ning toetudes iseenda ressurssidele;
- mõistab õppimise olemust ning üliõpilase õppimist;
- märkab ja analüüsib probleemseid situatsioone õppeprotsessis ja suudab leida alternatiivseid võimalusi ja valikuid probleemide lahendamisel;
- loob ainekursuse ning määratleb selle eesmärgid, õpiväljundid ja põhjendab õppimise toetamise võimalusi ja õpetamise lähenemisi.
Õppejõud
Larissa Jõgi
Lisainfo
Kursusel on võimalik osaleda doktorantidel alates õpingute 2. aastast.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Sotsiaaltöö (STSTD/24.YK)
Demograafia (DIDD/24.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/24.FK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/23.LT)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (MLKBD/23.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/23.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/23.FK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/23.YK)
Lingvistika (EKLND/23.HT)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Ajalugu (AIAJD/23.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/23.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Demograafia (DIDD/23.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Psühholoogia (PSPSD/23.LT)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Lingvistika (EKLND/22.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/22.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/22.HT)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (MLKBD/22.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/22.LT)
Psühholoogia (PSPSD/22.LT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/22.FK)
Demograafia (DIDD/22.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Ajalugu (AIAJD/22.HT)
Sotsiaaltöö (STSTD/22.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/21.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/21.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/21.LT)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (MLKBD/21.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Psühholoogia (PSPSD/21.LT)
Demograafia (DIDD/21.YK)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/21.HR)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/21.FK)
Demograafia (DIDD/20.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/20.FK)
Kasvatusteadused (KAKTD/20.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/20.LT)
Psühholoogia (PSPSD/20.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/20.YK)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/20.LT)
Ökoloogia (MLECD/20.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/20.YK)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/19.LT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/19.YK)
Demograafia (DIDD/19.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/19.FK)
Psühholoogia (PSPSD/19.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/19.HR)
Ökoloogia (MLECD/19.LT)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/19.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/18.LT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/18.YK)
Psühholoogia (PSPSD/18.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/18.HR)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/18.FK)
Sotsiaaltöö (STSTD/18.YK)
Demograafia (DIDD/18.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Füüsika (MLFD/18.LT)
Ökoloogia (MLECD/18.LT)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Füüsika (MLFD/17.LT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/17.YK)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/17.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Demograafia (DIDD/17.YK)
Psühholoogia (PSPSD/17.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/17.LT)
Ökoloogia (MLECD/17.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/17.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Füüsika (MLFD/16.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/16.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Demograafia (DIDD/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/16.YK)
Ökoloogia (MLECD/16.LT)
Psühholoogia (PSPSD/16.LT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/16.YK)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/16.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/15.LT)
Lingvistika (EKLND/15.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/15.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/15.HR)
Kultuuride uuringud (HIKUD/15.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/15.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Psühholoogia (PSPSD/15.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/15.YK)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Füüsika (MLFD/15.LT)
Ökoloogia (MLECD/15.LT)
Demograafia (DIDD/15.YK)
Kultuuride uuringud (SKKUD/14.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Ökoloogia (MLECD/14.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/14.HR)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/14.FK)
Lingvistika (EKLND/14.HT)
Füüsika (MLFD/14.LT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/14.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/14.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/14.DT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/14.LT)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Demograafia (DIDD/14.YK)
Kultuuride uuringud (GRKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/14.HT)
Psühholoogia (PSPSD/14.LT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/13.HT)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/13.FK)
Demograafia (DIDD/13.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/13.YK)
Füüsika (MLFD/13.LT)
Psühholoogia (PSPSD/13.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/13.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/13.HT)
Lingvistika (EKLND/13.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (GRKUD/13.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/13.HR)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/13.YK)
Ökoloogia (MLECD/13.LT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/13.DT)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/12.FK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/12.DT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/12.YK)
Füüsika (MLFD/12.LT)
Psühholoogia (PSPSD/12.LT)
Lingvistika (EKLND/12.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/12.HR)
Demograafia (DIDD/12.YK)
Ökoloogia (MLECD/12.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/12.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/12.HT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/12.HT)
space