Komplekssed süsteemid loodusteadustes
space
Õppekava kood
MLKBD.LT
Õppekava juht
Tõnu Laas
HTMi õppekava kood
216282
versiooni kood
MLKBD/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Komplekssed süsteemid loodusteadustes
Õppekava nimetus i.k.
Complex Systems in Natural Sciences
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Loodusteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Loodusteadused, matemaatika ja statistika, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav siseriiklik või välisriigi kvalifikatsioon loodusteadustes või magistrikraad mingil muul erialal koos loodusteaduste alase bakalaureusekraadiga.
Antavad kraadid
filosoofiadoktor
Õppekava eesmärgid
- Luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab loodus-ja täppisteaduste valdkonna siseste ja valdkonnaväliste Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
12.0
Erialaained
48.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space