Info- ja kommunikatsiooniteadused
space
Õppekava kood
ININD.DT
Õppekava kuraator
Sirje Virkus
HTMi õppekava kood
80895
Õppekavaversiooni kood
ININD/13.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Info- ja kommunikatsiooniteadused
Õppekava nimetus i.k.
Information and Communication Science
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
- Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- Doktoritöö
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks info- ja kommunikatsiooniteadustes. Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab info- ja kommunikatsiooniteaduste uusimaid teoreetilisi käsitlusi ja uurimissuundi, omab põhjalikke teadmisi doktoritöös uuritavas ainevaldkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
24.0
Erialaained
36.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space