Riigi- ja poliitikateadused
space
Õppekava kood
RIRPD.YK
Õppekava juht
Peeter Selg
HTMi õppekava kood
80552
versiooni kood
RIRPD/23.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Riigi- ja poliitikateadused
Õppekava nimetus i.k.
Government and Politics
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Sotsiaalteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaalteadustes, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused)
Õppekava eesmärgid
- Võimaldada doktorikraadi omandada neis valdkondades ja ameteis tegutsejatel, kus eeldatakse kõrgeimat akadeemilist kvalifikatsiooni riigi- ja poliitikateadustes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab kõrgeimat erialast riigiteaduslikku akadeemilist kompetentsi sügavate analüütiliste oskuste ja avara lugemuse näol Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
42.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space