Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud
space
Õppekava kood
BFMAD.FK
Õppekava juht
Indrek Ibrus
HTMi õppekava kood
163217
versiooni kood
BFMAD/23.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud
Õppekava nimetus i.k.
Audiovisual Arts and Media Studies
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Humanitaarteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; nõutav on Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor
Õppekava eesmärgid
Õppekava põhieesmärgiks on tingimuste loomine professionaalsuse Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet audiovisuaalkunstide ja meediauuringute valdkonnast ning sügavaid ja ajakohaseid teadmisi oma kitsamas uurimisvaldkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
14.0
Lõputöö
210.0
Kokku
240.0
space
space
space
space