Sotsioloogia
space
Õppekava kood
RASLD.YK
Õppekava kuraator
Ellu Saar
HTMi õppekava kood
80547
versiooni kood
RASLD/19.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsioloogia
Õppekava nimetus i.k.
Sociology
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Sotsiaalteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsioloogia ja kulturoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
Vastuvõtueksam: Kirjalik doktoritöö projekt; intervjuu doktoritöö projekti teemadel.
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (sotsioloogia)
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsioloogia erialal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsioloogia uurimissuundadest, -meetoditest ja teoreetilistest alustest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Lõpetamise tingimuseks on õppeainete sooritamine ja doktoritöö kaitsmine.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
20.0
Erialaained
40.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space