Sotsiaaltöö
space
Õppekava kood
STSTD.YK
Õppekava kuraator
Merike Sisask
HTMi õppekava kood
81762
versiooni kood
STSTD/23.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaaltöö
Õppekava nimetus i.k.
Social Work
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Sotsiaalteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaaltöös või lähierialadel (sotsiaalteadused, meditsiin, kasvatusteadused); Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (sotsiaaltöö)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsiaaltöös; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsiaaltöö valdkonnast, sügavamaid teadmisi oma uurimisteema valdkonnast Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekavas ettenähtud eksamite ja arvestuste sooritamine ning doktoritöö edukas kaitsmine.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
42.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space