Infoühiskonna tehnoloogiad
space
Õppekava kood
IFITD.DT
Õppekava juht
David Jose Ribeiro Lamas
HTMi õppekava kood
100219
versiooni kood
IFITD/21.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Infoühiskonna tehnoloogiad
Õppekava nimetus i.k.
Information Society Technologies
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Loodusteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) või IKT-suunitlusega erialal; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (infoühiskonna tehnoloogiad)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks IKT valdkonnas; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on ühes IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
42.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space