Kultuuride uuringud
space
Õppekava kood
HIKUD.HT
Õppekava juht
Daniele Monticelli
HTMi õppekava kood
80577
versiooni kood
HIKUD/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kultuuride uuringud
Õppekava nimetus i.k.
Studies of Cultures
Õppetöö keel
inglise keel, eesti keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Humanitaarteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad humanitaarteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon; nõutav on doktoritöö kava esitamine ja vastuvõtueksami sooritamine. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (kultuuride uuringud)
Õppekava eesmärgid
Kultuuride uuringute doktoriõppekava loob võimaluse mitmekülgseteks Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab püstitada ja lahendada kultuuriteaduslikke probleeme ja algatada uuringuid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
12.0
Erialaained
48.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space