Ökoloogia
Õppekava kood
MLECD.LT
Õppekava kuraator
Tiiu Koff
HTMi õppekava kood
80546
Õppekavaversiooni kood
MLECD/19.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ökoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Ecology
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkonnateadused
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (ökoloogia)
Õppekava eesmärgid
Luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab loodus- ja täppisteaduste valdkonnasiseste ja valdkonnaväliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendust ja ulatust Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
240 ainepunkti, millest doktoritöö moodustab 180 ainepunkti.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
24.0
Erialaained
36.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0